WELCOME TO THITIMA KAEMTHAI ZONE WELCOME TO THITIMA KAEMTHAI ZONE WELCOME TO THITIMA KAEMTHAI ZONE

13 ตุลาคม, 2551

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัติบริษัท
บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต มีประวัติการดำเนินงานที่น่าภาคภูมิใจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 55 ปีที่เป็นมืออาชีพในธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้บริการที่มั่นคงแก่ผู้ถือกรมธรรม์ 1,000,000 ราย โดยรองรับด้วยความร่วมมือของพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ 3 กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงและมั่นคง อันได้แก่ กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มอลิอันซ์ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือมีเครือข่ายในธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ :
>
ธุรกิจการเงิน ได้แก่ บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย บมจ. เงินทุนกรุงศรีอยุธยา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยาเจเอฟ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด และ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
>
ธุรกิจโทรทัศน์ และการกระจายเสียง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุด รวมทั้งผู้ผลิตรายการบันเทิง
>
ธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งเป็นบริษัทปูนซีเมนต์เดียวที่ได้มอบเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2544
กลุ่มอลิอันซ์
อลิอันซ์ เป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในธุรกิจประกันภัย และบริหารสินทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2433 หรือมากกว่า 100 ปี ดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และ 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจหลักคือ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย และการบริหารสินทรัพย์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้วยปณิธานของผู้ก่อตั้งที่มุ่งมั่นจะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น จากการก่อตั้งเมื่อประมาณ 80 ปีที่แล้วเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรไปจนถึงธุรกิจการค้าปลีกและธุรกิจการโทรคมนาคม โดยมีเครือข่ายธุรกิจที่รองรับอยู่ทั่วประเทศทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยการผนึกกำลังความมั่นคงทางการเงิน ความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันระดับโลก และความรู้ความชำนาญในตลาดผู้บริโภคไทยส่งผลให้ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เป็นบริษัทที่เต็มเปี่ยมด้วยเสถียรภาพในการดำเนินงาน ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือบนรากฐานของความสำเร็จของ บมจ. ประกันชีวิต ศรีอยุธยา ซีเอ็มจี ซึ่งมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่สูงสุดในประเทศในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา กอปรกับบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ซึ่งได้นำเสนอกรมธรรม์ที่หลากหลายและโดดเด่นในด้านความแปลกใหม่และการสร้างสรรค์ ปัจจุบัน บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิตเป็นผู้นำการตลาดด้วยส่วนแบ่งการตลาดอันดับสามของประเทศในด้านเบี้ยประกันภัยรับรวม มีชื่อเสียงในด้านสินค้าที่สร้างสรรค์และหลากหลาย พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งรายบุคคล และกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์เพื่อ การออมทรัพย์ ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การวางแผนการศึกษา หรือการคุ้มครองสุขภาพ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต มุ่งหวังจะเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพของผู้บริโภคไทย ธุรกิจประกันภัยของไทยกำลังทวีความซับซ้อนมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลา มากไปกว่านั้นเราตระหนักดีถึงความต้องการในการคุ้มครองซึ่งได้รับจากการประกัน บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิตมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ เหล่านั้น และช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ

เราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างสรรค์และปรับปรุงเพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกับผู้บริโภคของเรา ผนึกด้วยกำลังของกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มอลิอันซ์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เราจะนำเสนอความชำนาญที่ผสมผสานกันเป็นหนึ่งเข้ากับความรู้ความเข้าใจของประชาชนชาวไทย เพื่อให้ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต บรรลุปณิธานและจุดมุ่งหมายของการเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตระดับโลกอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

Chiangmai Trip